Nasza szkoła

O szkole

Szanowni Państwo!

Z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa do Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im.W.Szpilmana, mieszczącej się przy ul. Wileńskiej 22a w Łodzi. ( Osiedle Karolew).
W bezstresowej atmosferze entuzjazmu dla osobistego rozwoju i nauki przeżywania muzyki, wszyscy nasi uczniowie mogą liczyć na opiekę profesjonalnej i doświadczonej kadry.

Oprócz nauki gry na instrumentach, młodzież uczestniczy także w zajęciach zbiorowych, takich, jak: kształcenie słuchu, audycje muzyczne z elementami zasad muzyki, nauki o muzyce i historii muzyki, zespołach instrumentalnych
i wokalnych.

Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. Władysława Szpilmana w Łodzi uzyskała wpis do ewidencji szkół artystycznych, prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w dniu 23 sierpnia 2010 r., pod nr.: 549/10/2010

Społeczna Szkoła Muzyczna im. Władysława Szpilmana w Łodzi posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane Decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr  DSA-WOP.IS-802/4/11   DEK/35800/2011/IS

Społeczna Szkola Muzyczna I stopnia im. Władysława Szpilmana w Łodzi posiada konto bankowe w BOŚ Banku.
nr naszego konta bankowego : 95 1540 1245 2056 9144 7489 0001 BOŚ Bank.

sztandar szkoły sztandar szkoły

Serdecznie zapraszamy!

mgr Barbara Weber-Wilczynska
Dyrektor Szkoły Muzycznej I Stopnia
im. Władysława Szpilmana w Łodzi