Rekrutacja

     

REKRUTACJA

Społeczna Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Władysława Szpilmana,
Łódź, ul. Wileńska 22a w Łodzi. ( Osiedle Karolew)

Zapraszamy wszystkich chętnych na przesłuchania wstępne 14 i 17 maja 2019 r. ( wtorek i piątek)
w godz. 16:00 - 19:00 po uprzednim zgłoszeniu dziecka na przesłuchanie pod nr telefonu 606-311-185.

Przesłuchania wstępne odbędą się w gmachu szkoły, w Łodzi, ul. Wileńskiej 22a.

Kontakt telefoniczny

Tel. : 606-311-185 lub e-mail: bweber-wilczynska@wp.pl

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony kwestionariusz osobowy wydany przez szkołę.
  2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki gry na skrzypcach i instrumencie dętym.
  3. Ankieta o kandydacie do klasy I Szkoły Muzycznej.
  4. Przesłuchania wstępne obowiązują wszystkich kandydatów. Przesłuchania w formie praktycznego sprawdzianu obejmują ocenę zdolności muzycznych dziecka oraz ocenę przydatności gry na danym instrumencie.
  5. Wynikiem przesłuchań są łączne oceny poszczególnych kandydatów, podane w formie punktowej.
  6. Do szkoły przyjmowani są kandydaci, którzy otrzymali nie mniej, niż 65 % możliwych do zdobycia punktów.
  7. Osoby przyjęte zobowiązane są do podpisania umowy oraz zgłoszenia się na zajęcia w dniu 1 września nowego roku szkolnego.

Zapraszamy !!!