E- nauczanie

Koncepcja pracy

Społecznej Szkoły Muzycznej I st. im.Wł.Szpilmana
w Łodzi w zakresie kształcenia na odległość

Podstawa prawna:

 1. Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty,
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
W oparciu w w/w akty prawne, materiały przygotowane przez MEN, CEA oraz ustalenia rady pedagogicznej SSM I st. im. Wł.Szpilmana w Łodzi - zostały ustalone następujące zasady pracy szkoły w trybie kształcenia na odległość:
 1. Podstawą pracy na odległość będzie komputer lub smartfon oraz dostęp do Internetu.
 2. Dostęp do każdego ucznia będzie zapewniona poprzez e-maile podane przez rodziców, sms-y, telefony, SKYPE-a i stronę internetową.
 3. Wykorzystanie serwisów przygotowanych przez MKiDN:
  1. Ninateka,
  2. Muzykoteka szkolna,
  3. TVP Kultura
Zasady pracy dot. kształcenia na odległość są możliwe dzięki:
 1. stworzeniu bazy danych (nr telefonów i adresów poczty mailowej uczniów/rodziców
 2. wyborowi przez nauczycieli odpowiednich technik i narzędzi komunikacyjnych oraz opracowanie odpowiednich zadań, sprawdzianów i testów dla każdej klasy i dla każdego ucznia - przy konieczności zatwierdzenia ew. zmian wymagań programowych przez dyrektora szkoły,
 3. ustalenia tygodniowego planu zajęć (przy zaleceniu zachowania dotychczasowego planu nauczania, z możliwością jego zmiany po uprzednim uzgodnieniu z Rodzicami uczniów).
 4. monitorowanie postępów uczniów i ich ocenianie (po uprzednim odesłaniu rozwiązanych przez ucznia zadań, testów i sprawdzianów).
 5. możliwość konsultacji e-mailowych i telefonicznych uczniów (rodziców) z nauczycielami.
Rekomendowane w procesie kształcenia na odległość są:
 1. bieżące zadania wysyłane e-mailowo przez nauczycieli,
 2. dotychczas używane podręczniki szkolne dla poszczególnych klas,
 3. strona : http://dur-moll.pl
 4. strony do pracy online rekomendowane przez CEA:
  1. Aplikacja edukacyjna "Zostań Moniuszką"
  2. Orkiestrownik - instrukcja korzystania z Orkiestrownika wraz z przykładowymi scenariuszami lekcji
   http://www.muzykotekaszkolna.pl
  3. Portal : "Instrumenty muzyczne"
  4. kompozytorzy polscy - wizytówki muzyczne
  5. Muzyczna przygoda - lekcje teorii dla I stopnia
  6. kanał Mag Music Theory
  7. WyntonMarsalis - Lecture on Music cz.1, 2, 3, 4.
  8. #Zostańw domu - sztuka przyjdzie do Ciebie.
W zakresie Audycji muzycznych proponujemy:
 1. stronę CEA i materiały na niej zamieszczone
 2. podręczniki do Audycji muzycznych obowiązujących w szkole,
 3. prosimy o zapoznanie się z charakterystycznymi cechami epok, faktur monofonicznych, homofonicznych, polifonicznych, zasadami kształtowania dzieła muzycznego i wszystkimi innymi tematami, przewidzianymi dla danej klasy.
 4. słuchanie utworów podanych przez nauczycieli w e-mailach, obowiązkowych podczas egzaminów końcowych.

Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom
życzymy dużo zdrowia
z nadzieją na rychłe spotkanie w szkole.
Barbara Weber - dyrektor szkoły